Od 1 września 2017 r. banki mają przekazywać dobowe wyciągi bankowe przedsiębiorców – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych – w formacie JPK_WB. Podatnicy posiadający konta w bankach zagranicznych mają samodzielnie składać dobowe raporty.