Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego została podpisana przez Prezydenta. Dla jednostek gospodarczych jest to pozytywna wiadomość, z uwagi na fakt, że nie będą one już mieć obowiązku sporządzania uciążliwych korekt kosztów podatkowych, w przypadku niedokonania zapłaty zobowiązań w określonych terminach.


Zgodnie z wprowadzonymi przepisami do ustaw z dniem 1 stycznia 2013 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych podatnicy, którzy ustalili termin płatności, w ramach transakcji kontrahenckich, do 60 dni, muszą dokonać korekty kosztów, jeżeli nie uregulują wartości zobowiązania w ciągu 30 dni od upływu tego terminu. W przypadku gdy termin płatności ustalony przez strony jest dłuższy niż 60 dni, podatnik ma obowiązek zmniejszyć koszty podatkowe z upływem 90 dni od dnia w którym zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę zobowiązania, która nie została uregulowana w tym terminie.
Celem wdrożenia powyższych przepisów miało być ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez likwidację zatorów płatniczych oraz poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jednak dokonywanie korekt wynikających z braku zapłaty zobowiązań powoduje powstawanie dodatkowych obowiązków zwłaszcza małym przedsiębiorcom. Z tego względu, wprowadzone przepisy nie spełniły zakładanej funkcji, zamiast pomóc małym i słabym firmom spowodowały u nich wzrost kosztów działalności.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek sporządzania korekt kosztów wynikających z braku zapłaty, w związku z wejściem w życie ustawy wskazanej na wstępie artykułu. Z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej wynika, że podatnicy, którzy postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dnia wejścia w życie danej ustawy, dokonają korekty kosztów będą mieć możliwość po uregulowaniu zobowiązania, do ponownego zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.