Oferta

Księgowość

Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowej, dokumentacji dotyczącej urlopów, przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Usługi doradcze

Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych, przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.

CZYTAJ WIĘCEJ