Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm, oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. – 3959 zł).

 

SKŁADKI ZUS (DUŻY ZUS)

Zdrowotne

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

474,92

194,64

59,61

43,79 1

59,61

Razem społeczne z chorobowym = 772,96

Razem społeczne bez chorobowego = 713,35

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2016

1121,52

Podstawa wymiaru
(I-XII ‘2016)

3210,60

2433,00

 

SKŁADKI ZUS (NOWE FIRMY)

Zdrowotne

Emerytalne

Rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Fundusz Pracy

Preferencyjna składka ZUS za miesiące

styczeń- grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

108,34

44,40

13,60

9,99 1

Razem społeczne z chorobowym = 176,33

Razem społeczne bez chorobowego= 162,73

Łącznie preferencyjne miesięczne składki ZUS
styczeń – grudzień 2016

465,28

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I-XII ‘2016)

3210,60

555,00