Coraz więcej przedsiębiorców, w krótkim czasie po założeniu działalności gospodarczej otrzymuje pocztą list, który przypomina urzędowe pismo, odwołujące się do ustaw oraz regulacji prawnych. Zawiera nakaz zapłaty określonej kwoty, w celu wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów ostrzega przed tego typu dokumentami. Są one próbą wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców i nie mają nic wspólnego z oficjalnym rejestrem firm, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki.

Przedsiębiorca musi figurować jedynie w rejestrze, jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest państwowym oraz bezpłatnym rejestrem firm. Przykładowe pismo znajduje się poniżej:

pismo